Hàng ngàn người dự lễ ra mắt dự án I – Tower Quy Nhơn