Dự án căn hộ I – Tower Quy Nhơn đã được cấp giấy phép xây dựng