“Đánh thức thuỷ thần” cùng sự kiện Lễ kick-off dự án I – Tower Quy Nhơn